Azerbaycanda okutulan bir hukuk tarihi kitabında “Hanefi ve Malikilere göre hususi mülkiyet üzerinde 15 yıl, devlet mülkiyeti üzerinde ise 10 yıl sahiplik eden onun maliki olur” diyor. Bu doğru mudur?
Hayır. İslam hukukunda hususi mülkiyet üzerinde hiçbir vakit, mürurizaman (zamanaşımı) ile bir başkası mülkiyet kazanamaz.


27 Aralık 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar