İmam Ebu Hanife’ye ulaşmayıp, İmameyne ulaştığı için, Hanefi mezhebinin hükmünde değişikliğe sebep olan herhangi bir hadis var mıdır?
Hanefi mezhebindeki imamlar arasındaki ihtilafın sebeplerinden biri anlayış farkıdır. Biri zamandaki değişikliktir. Bir tanesi de hadis-i şeriflerin ulaşıp ulaşmamasıdır. Mesela vakfın bağlayıcılığına dair hadis-i şerif Ebu Yusuf'a ulaştığı zaman "hocam bu hadisi şerifi duysaydı ictihadını değiştirirdi" buyurmuştur. Bana sorarsanız bu en zayıf sebeptir. Zira İmam Muhammed Muvatta’nın ravilerindendir. İmam Ebu Hanife’nin hocaları dört bin kadardır. Sık sık hacca gitmiş, senelerce Mekke’de kalmıştır. Aynı zamanda İmam Ebu Hanife’nin ilim meclisi malumdur. Kendisi aynı zamanda muhaddistir. İmam Ebu Hanife’nin ictihadının delillerinin hepsi bilinmemektedir. Bunlardan bazısının zamanımıza intikal etmemiş hadis-i şeriflere istinat etmiş olmak ihtimali vardır. Çünkü bütün hadis-i şerifler bugün elimizde bulunanlar değildir.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar