Nurculuğun, Menzil, İskenderpaşa, İsmailağa gibi cemaatlerden farkı nedir?
En başta cemaatin kurucusunun şahsiyeti farklıdır. Said Nursi bir tasavvuf şeyhi değildir. Lideri olduğu cemaat de bir tarikat, bir tekke hüviyeti göstermez. Kendi yazmış olduğu kitapları okuyan ve bunları dini referans alan, umumiyetle muhafazakâr, ancak görünüş itibariyle modern bir topluluktur. Diğerleri ise klasik tasavvuf tarikatlarının cumhuriyetten sonra gayri resmi olarak devam etmiş uzantılarıdır. Büyük ölçüde eskiden kalma adetlere muvazi bir faaliyet yürütürler. Nurculukta liderden ziyade topluluk ön plandadır, ama cemaatin kurucusu fevkalade yüceltilir. Tarikatlarda ise lider ön plandadır, lider ölünce yerine geçen cemaatin lideri olur.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar