Elektrik faturası elektrik idaresi çalışanları veya dükkân sahibinin dikkatsizliği sebebiyle elimize son ödeme gününden sonra geçse, bu kişinin gecikmeden dolayı ödenen fâiz sebebiyle bir dinî mesuliyeti var mıdır?
Bir işte kasıt yoksa, günah da yoktur.


23 Nisan 2013 Salı
Alakalı Başlıklar