Kadınların erkeklere bakması haram mıdır?
Erkeklerin yabancı kadınların avret yerine zaruretsiz ve gayrı meşru şekilde bakması haramdır. Kadınların de erkeklerin avret yerine zaruretsiz ve gayrı meşru şekilde bakması haramdır. Yabancı kadınların yüzüne ve eline zaruretsiz bakmak mekruhtur. Ama kadın için erkeğin yüzüne zaruretsiz bakmak mekruh değildir. Âmâ İbn Ümmi Mektum Resulullah alehissselamın huzurunu girdiğinde, Resulullah hanımlarına başka odaya geçmelerini emretti. Ümmü Seleme, âmâ olduğunu söyledi. “O âmâ ise, siz de mi âmâsınız” buyurdu. Bu, kadınların erkeklere bakmalarının haram olduğunu göstermez. Ulema, diğer hadis-i şerifleri de nazara alarak, kadının yabancı erkeklerin başlarına, saçlarına bakmamasının zorluğunu, yapması güç olan emirlerin azimet olduğunu, burada ezvac-ı tahirata azimetin emredildiğini söyler. Avam hadis-i şeriflerden hüküm çıkartamaz. Bu, müctehidlerin salahiyetindedir. Fıkıh okumayı bırakıp hadis-i şerif okumak bu cihetten zararlı olmaktadır.


14 Mart 2024 Perşembe
Alakalı Başlıklar