Porsuk kılından yapılan traş fırçasını kullanmak caiz midir?
Câizdir. Hınzır dışında, eti yenen veya yenmeyen hayvanlardan şer’î kesimle veya kendiliğinden ölenlerin derisi, kılı tabaklanınca temiz olur, kullanılır.


17 Nisan 2013 Çarşamba
Alakalı Başlıklar