Bir kime âriyet aldığı arabayı geri getirirken nezaketen deposunu doldurmuş olsa, arabanın sahibine câiz olur mu?
Âriyet malın masrafları, meselâ atın yemi, âriyet alana aittir. Depo başta boş olsa bile, doldurup getirmek nezâket icabıdır. Câizdir.
17 Nisan 2013 Çarşamba
Alakalı Başlıklar