Nisaptan yukarı bir mehri müeccel ile evlenen bir kadın kurban keser mi?
Mehr zayıf alacaktır. Kadın bununla zengin sayılmaz. Eğer nisap miktarı başka malı yoksa zekât vermez, kurban kesmez, zekât alabilir.


6 Mart 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar