Enver, Talat ve Cemal paşalar kaçmasaydı, Mustafa Kemal bunları mağlubiyetten mesul tutup muhakeme eder miydi?
Sultan Vahideddin zamanında bunlar, harb suçlarından dolayı gıyaben idama mahkûm oldu. Bunlar memlekete dönseydi, Mustafa Kemal bunları asmazdı. Zira Anadolu hareketinin başında Talat ve Cemal’in rolü vardır. Enver’i ise tutan çoktu, cesaret edemezdi. Bu sebeple üçünün de memlekete dönmesini suret-i mahsusada engellemiştir. Üçü de Ankara’nın önünü açmak üzere global güçlerce ortadan kaldırılmıştır.


1 Mart 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar