Avrupa’da yaşayan müslümanların sosyalist partilere rey vermesi dinen uygun mudur?
Rey vermenin dinle alakası yoktur. Rey verilen sistem zaten şer’î değildir. İnsanlar Müslümanlara hürriyet veren, en azından müslümanlıkla ve müslümanlarla uğraşmayan partilere rey vererek işlerine bakarlar.


1 Mart 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar