Necmeddin Erbakan’ın, Mehmed Zahid Kotku ile münasebetinin mahiyeti nedir?
İskenderpaşa Tekkesi, öteden beri İstanbul’un en entelektüel tekkelerinden biriydi. Nureddin Topçu buradan yetişmiştir. Necmeddin Erbakan da dindar bir akademisyen olarak buraya gidip gelirdi. Sonra politikaya girdi. Politik hareketleri Kotku tarafından tasvip görmeyip ikaz edilince, kendi bildiği yoldan gitti. Kotku politikadan uzaklaşmasını istedi. Ama kulak asmadı. Zira artık bir tekkenin desteğine ihtiyaç duymayacak karizmayı kazandığını düşünüyordu. Hatta tekkeden bazılarından (mesela Erbakan’ın eniştesi merhum Osman Çataklı’dan) işittiğimize göre, “Ben onun şeyhliğine karışıyor muyum?” mealinde bir de reaksiyon gösterdi. Sonradan tekkenin şeyhi Esat Coşan ile tamamen ters düştü. Bunlar Esat Hoca tarafından tafsilatlı bir şekilde anlatılmıştır. Mehmed Efendi ile Necmeddin Erbakan arasındaki irtibat hakkında tafsilat için Bekir Topaloğlu'nun "Günlerim Böyle Geçti" isimli hatıralarına bakılabilir.


1 Mart 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar