Ulema halifelerin Kureyşiliği hususunda icma etmiş iken, Bakıllani, İbn Haldun gibilerin bunun şart olmadığını söylemesi icmadan ayrılmak değil midir?
Hadis-i şerifte ve bunun ilk halife için cari olduğunda ittifak vardır. Hadisin mutlaka ve ebediyyen buna delaletinde ittifak yoktur. Bu mümkün de değildir. Artık Kureyş kabilesi yoktur. Şu halde halife olsa nasıl Kureyş’ten olabilir? Bir ayağı olmayan birine, abdest alamazsın mı denecektir? Nitekim mesela Haşimilere zekat haramdır. Ama bu, ganimetlerden hisse almalarına şartına bağlı olduğundan, ganimetten hisse verilmiyorsa, zekat almaları helaldir. Bu tarihselcilik değil, örfü nazara alarak, nassın zaman ve zemine tatbikidir.


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar