1919-1921 arası İngiliz ve İtalyanlarla muharebe etmeyip de güney cephesinde Fransızlarla muharebenin sebebi neydi?
Mütareke icabı kovuldukları vatanlarına dönmek isteyen Ermenilerle yapılan muharebelerdir. Fransızlar bunlara destek ve yardımcı olduğu için amme efkârına Fransızlarla yapılmış gibi lanse edilmiştir. Nitekim Kazım Karabekir, “Bizim iki düşmanımız var: Garpta Yunanlılar ve şarkta Ermeniler. Başka düşmanımız yok!” diyor. Ankara Muahedesi, bu harbin değil, Fransızlarla münferiden yapılan ve cihan harbini bitiren muahedelerdendir.


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar