Namlı bir felsefeci İslam hukukunun en zayıf olduğu sahanın ticaret hukuku olduğunu söyledi. Ne dersiniz?
Tam aksine, ilk müslümanlar ve Araplar usta birer tüccardı. Bu sebeple fıkhın ticaret bahisleri çok inkişaf etmiştir. Avrupalı müellifler bu sebeple, ecnebi tüccarın İslam beldelerinde rahatça ticaret yaptığını, çünkü ticaret hukuku kaidelerinin belli ve fıkha dayandığından dolayı ticari hayatın hükümetlerin baskısından muaf olduğunu söyler. Mamafih ticaret hukuku bir cihetle örf ve adetlere istinad eder.


19 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar