Ululemre itaat, sadece İslam devletinde mi caridir? Laik bir ülkenin Müslüman idarecine de itaat lazım mıdır?
Ayet-i kerimede sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz buyurulup bu ulülemrin de fıkıh âlimleri ve onlara tâbi olan idareciler olduğu beyan buyurulmaktadır. Bu sebeple İslam devletinde, yani şeriata göre idare olunan memleketlerde ulülemrin meşru emir ve yasaklarına itaat edilir. Meşru olmayanlara itaat edilmez, ama karşı da gelinmez. Laik bir ülkenin müslüman veya gayri müslim idarecilerine de dine aykırı olmayan hususlarda itaat edilir, insanın kendisini tehlikeye atması ve fitne çıkarması Kur'an-ı kerim tarafından menedilmiştir.


19 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar