Osmanlılarda Kıptiler hangi patrikhaneye bağlıydılar? İskenderiye patrikhanesinin vaziyeti neydi?
Mısır’ın yerli halkı olan Kıptilerin kendi kiliseleri vardı: Kopt kilisesi. Bunlar Monofizist itikatta olduğu için, idari olarak aynı mezhepteki Ermeni Patrikhanesi çatısı altında idi. İskenderiye, Antakya ve Kudüs Patriklikleri, İstanbul ile aynı pentokrasiye tabidir, Ortodokstur.


12 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar