Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir kimse sarhoş halde iken hanımını boşasa ne lazım gelir?
Kendi isteğiyle sarhoş olmuşa, talak muteberdir. Evlilik bitmiştir.


12 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar