Mecelle’de şeriatin tamamı tanzim edilmiş midir?
Mecelle’de sadece borçlar, ticaret, eşya ve muhakeme usulü hukuku tanzim edilmiştir. Şahıs, aile ve miras hukuku, mahkemelerde din ve mezhebe göre ayrıldığı için tanzim edilmemiştir. Arazi meseleleri 1858’de Arazi Kanunnamesi’nde tanzim edilmiştir. Hukukun diğer dalları (maliye, ceza, vatandaşlık gibi) farklı kanun ve teamüllere göre tanzim edilmiştir. 1917’de aile kanunu çıktıysa da ömrü kısa oldu.


12 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar