Batıl satışta semen ve mebînin akibeti ne olur?
Batıl satışta, mesela domuz, leş, şarap satışında, akit bozulur, semen ve mebî iade edilir. Bu mümkün değilse, şarabı sirke yapması veya dökmesi, domuzu başı boş bırakması, bayinin de semeni fakirlere vermesi lâzım olur.


10 Şubat 2024 Cumartesi
Alakalı Başlıklar