Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Peygamberler ictihadda hata edebilir mi?
Peygamberler Allahü tealanın açıkça bildirmediği emirleri açık bildirilmiş olan emirlere kıyas ederek ictihad ederlerdi. Fakat ictihadlarda hata edip yanılmak ihtimali olduğundan, ictihadlarında hata ederlerse, Allahü teala, derhal Cebrail aleyhisselamı göndererek, hataları vahy ile düzeltilirdi. Yani Peygamberlerin ictihadları hatalı kalmazdı. Mesela, Bedr gazasında alınan esirlere yapılacak şey için, Server-i alem bazı Sahabe-i kiram ile birlikte bir türlü, Ömer ise başka türlü ictihad etmişlerdi. Sonra, ayet-i kerime (Enfal: 67) gelerek, Ömer’in ictihadının doğru olduğunu bildirdi. Bunun gibi Abese suresi de bir ictihad hatasını düzeltmek için nazil olmuştu. Cenab-ı Peygamber’in vefatları sırasında hokka ve kalem hakkındaki emirlerinin anlaşılmasında da Hazret-i Ömer’in ictihadı böyledir.


6 Şubat 2024 Salı
Alakalı Başlıklar