Alusi muteber bir zat mıdır?
Alusi adında üç meşhur zat vardır. Üçü de İbn Teymiyye’nin tesirinde kalmıştır. Şihabüddin Seyyid Mahmud bin Abdillah (1803-1853), Âlûsî-i Kebir diye meşhurdur. Şafii âlimidir. Bağdat’ta müftü idi. İstanbul’a da gelmiştir. Ruhu’l-Meani isimli 9 ciltlik tefsiri gençler arasında şöhret bulmuşsa da, âlimler nezdinde bir kıymet kazanamamıştır. Bunun torunları Şükrü ve Numan Alusi’dir.


6 Şubat 2024 Salı
Alakalı Başlıklar