Donkişot'un 400, İlahi Komedya’nın 700 yıl sonra Türkçe’ye tercüme edilebilmiş olması, fikrî hayatımız cihetinden büyük bir noksan sayılır mı?
Batıl bir mukayesedir. Bunlar insanlık için ne kadar faydalıdır? Şarkta bunlardan daha yüksek eserler vardır. Halk onları okudu da bunlar mı kaldı?


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar