Anadolu’da eski dergahların ve medreselerin büyük kütüphaneleri var mıydı?
Her tekkenin ve medresenin kendisine lazım olacak kitapların bulunduğu vakıf kütüphaneleri vardı. Buradaki kitaplar pratik bir ihtiyacı karşılamaya matuf olduğu için umumi kütüphaneler gibi fazla değildi. Bir de şahsi kütüphaneler vardı. Her entelektüel müslümanın bir kütüphanesi vardı. Bu kütüphanedeki kitaplar üç aşağı beş yukarı birbirinin aynısıydı. Kitaba meraklı olup kütüphanesinin kitaplarla dolduran kitap kurtları da az değildi. Cumhuriyetten sonra bu şahsi kütüphanelerin çoğu mezata düştü, dağıldı. Tekke ve medreselerin kütüphaneleri ise ya yağma edildi yahut eski yazı diye imha olundu.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar