Enver Paşa bir anda nasıl 3-5 rütbe birden yükseldi?
Bir müstakil birliğe kumanda etmediği ve hiçbir askeri muvaffakiyeti olmadığı halde Libya ve Balkan harblerinde liyakat gösterdiği gerekçesiyle kendisini yarbaylıktan generalliğe yükseltti. Böylece başkumandan vekili olarak orduya ve memleketin mukadderatına hâkim oldu. Yakın arkadaşları bile buna şaşmış ve karşı çıkmıştır. Emsali Hafız Hakkı, “Enver kaymakam Hafız kaymakam, Enver miralay Hafız kaymakam, Enver mirliva Hafız kaymakam!” diyerek bu kırgınlığını acı ve alaylı bir şekilde ifade etmiştir. Darbe gibi fevkalade hallerde çok rastlanan şeylerdir. 1908’den sonra işbaşına gelenler ve mühim yüksek makamları işgal edenler hep genç, tecrübesiz kişilerdi. Netice malumdur.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar