Hem Yezid, Mervan, Haccac gibi isimlere sahip çıkmak hem de ehl-i sünnet itikadında olmak bir tenakuz değil midir?
Bilakis, bu isimlere sahip çıkmak ehl-i sünnetin alametidir. Zira hepsi ehl-i sünneti korudular. Ama aksi variddir. Hem Şiilerin propagandalarına inanıp hem de ehli sünnet borazanlığı yapmak tenakuzdur.


28 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar