İslami ilimlere kıyasen, başka mesleklerle meşgul olmak malayani midir?
Herkesin seçtiği meslekte iyi olması ve bu mesleği başkalarına öğretmesi, bunu yaparken onlara insani değerler kazandırması güzel bir şeydir. Bu İslami ilimlerle hobi gibi meşgul olmaya mâni değildir.


28 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar