Dinî hükümlerin emredici veya tavsiye vasfında olduğunu nasıl tayin edebiliriz?
Bunu, yani bir şer’î hükmün emr-i vücubî veya emr-i istihbabî bildirdiğini, yani emredici veya tavsiye edici olduğunu, usul-i fıkh kaideleri çerçevesinde müctehidler tespit ve tayin eder.


28 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar