İlahiyatı bitiren birine mektep hocası olmasını tavsiye etmişsiniz. Ama mektepler karışık olduğu için mahzur teşkil etmez mi?
İnsanlara faydalı olmak, İslamiyete hizmet etmek cihetinden muallimlik en yükseğidir. Mekteplerin karışık olması, onların meselesi ve günahıdır. Herşeye rağmen mektebe gelen kızlar da doğruyu öğrenmeye muhtaçtır. Zira evlenip çocuk yetiştireceklerdir.


21 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar