İlahiyat fakültesinde talebeyim. Çok çalışıyorum. Aklım daima müstakbele takılıyor ve sizin gibi kıymetli hocalarımızı gördükçe kendimi nakıs hissediyorum. Bu da beni bedbinliğe sevkediyor. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?
Talebe iken ben de hocalarımın ne kadar bilgili olduğunu düşünür, onlara asla ulaşamayacağımı düşünerek yese düşerdim. Şimdi geriye bakıyorum da bazılarının malumatı ne kadar mahdutmuş, hayret ediyorum. Hoca, talebesi kendisini geçerse iftihar eder. Bir insan ne kadar muvaffak olursa olsun, bu, aslında onu yetiştirenlerin muvaffakiyetidir. 0, 1’in yanına gelirse kıymet ifade eder. Başkalarına değil, kendi işinize bakın. Kendinizi yetiştirin. Kabiliyetiniz, imkânınız ve gayretiniz çerçevesinde Allah’ın takdir ettiği olacak olan olur.


21 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar