İnsan düşünen hayvandır ne demek?
İnsanda akıl ve nutk (düşünme kudreti) vardır. İslam âlimlerinin insana hayvan-ı nâtık, yani düşünen mahluk demeleri ve Descartes’ın “Düşünüyorum, o halde varım” felsefesi bunun açık bir ifadesidir. İnsan da biyolojik olarak hayvanlar gibi bir varlıktır. Ama onlardan en büyük farkı, insanın bedeni yanında ruhu bulunması, düşünebilmesi, bütün hadiseleri aklı ile muhakeme edebilmesi, aklı ile karar vermesi ve bu kararı icra edebilmesi, iyilik ve fenalığı ayırabilmesi, hata işlediğini anlayabilmesi ve bunun için pişmanlık duyması ve benzeri gibi üstünlükleridir.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar