Talat, Enver ve Cemal Ankara hareketini desteklemişler miydi?
Evet. Anadolu hareketinin kurucusu Talat Paşa’dır. Tekrar dönmek ümidiyle memleketi terkederken, Kara Kemal ve Kara Vasıf’a gizli bir cemiyet kurmaları talimatını verdi. Karakol Cemiyeti, siyasi işleri yürütmek üzere M. Kemal Paşa’yı; cephe işlerini yürütmek üzere ise İsmet Bey’i uygun gördü. M. Kemal Paşa kabul etti; İsmet Bey kabul etmedi ise de ikna edilerek birkaç ay sonra Anadolu’ya geçti. Bazılarının Mustafa Kemal’e soğuk bakması üzerine, Talat Paşa Berlin’den mesaj gönderip, adamlarına ‘Bundan böyle Başkumandanınız Mustafa Kemal Paşadır. Onun açtığı bayrak altında birleşiniz’ talimatını verdi. Anadolu hareketi, daha 1915’lerde İttihat ve Terakki ekabirince hazırlanmış; organize edilmiş, kadroları teşkil edilmiş, ideolojisi oluşturulmuş, finans kaynakları tayin edilmiş olan bir hareketti. Arka plandaki lider, yani hareketi başta organize edenlerin (Karakol Cemiyeti) gönlündeki esas lider, Enver Paşa idi. Fakat 1918’den itibaren yurt dışına kaçtığı için muvakkaten Mustafa Kemal Paşa getirilmişti. O olmasa veya Bandırma gemisi batsa, Rauf Bey veya bir başkası bunu yürütecekti. Cemal Paşa her zaman Mustafa Kemal Paşa’ya yakın olmuş ve onu desteklemiştir. Enver, M. Kemal’e muhalif olmakla beraber, tekrar İttihat ve Terakki iktidarını kuracağını düşündüğü Anadolu hareketine kayıtsız destek verdi. Adamlarını bu harekete soktu. İş bitince kendisi gelip başa geçecekti.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar