Şarkta, ulemanın, sadece devlet içinde yer tutması, papalık misali devletten ayrı bir varlığı ve serveti olmaması modernite sonrası dinin çarçabuk tasfiye edilmesine sebep olmamış mıdır?
İslamiyette ruhbanlık yoktur. Din adamları, kesbettikleri ilim ile dine hizmet eden müminlerdir. Devletin dine hayırhah baktığı zamanda bunlar azizdir. Modern devlet ise dine mesafeli, hatta düşmandır, o zaman bunların itibardan düşeceği bellidir. Dünyanın düzeni böyledir. Bir yerde dinden yüz çevrilince, din adamlarından da yüz çevrilir, ilim çekilir. Yahudilikte de ruhbanlık yoktur. Ama din adamları hep itibarlıdır. Yahudi dini ve milletinin ayakta kalmasının en büyük amili onlar olmuştur.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar