Tanımadığım 4 hissedarlı araziyi emlakçıya verdiğim vekaletname ile 600 bin liraya satın aldım. Tapu muamelesi esnasında satış bedeli hissedarlardan birinin talebiyle 450 bin lira olarak beyan edildi. Meğerse bu hissedar, diğerlerinden alacaklı olduğunu düşünerek, onlara 450 bin liraya sattığını söyleyip aradaki 150 bin liraya kendisi almış. Burada benim mesuliyetim var mıdır?
Tapuda böyle gösterildiği için dinen siz de mesulsünüz. Diğer hissedarlara vaziyeti anlatırsınız. Onlar talep ederler. Parayı sizin tekrar ödemeniz icap etmez.


10 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar