Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Cumhuriyetin ilk yıllarında hacca gitmenin yasaklanması, makul bir sebebe bağlı olamaz mı?
Tek parti rejiminin din siyaseti malum iken başka sebep aramaya lüzum yoktur. Kur’an-ı kerim öğrenmenin, müminlerin dinlerinin icabına göre ibadet etmesinin, şer’î hukuku tatbik etmenin yasaklandığı bir devirdir. Ama Demokrat Parti devrinde birkaç sene tatbik edilen hac yasağı kolera salgını sebebiyle idi. Nitekim tarihte muayyen zamanlarda sari hastalık veya eşkıya sebebiyle haccın hükümetlerce tatil edildiği vakidir.


7 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar