1908 senesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 900 bin civarı azası olduğu söyleniyor. Bu rakam doğru mudur?
İmparatorluğun o zamanki nüfusuna nispeten bu rakam hayli fazladır. Doğru da olabilir, propaganda için mübalağa edilmiş de olabilir. Ama fırkanın teşkilatının birkaç sene içinde memleket sathına yaydığı hakikattir. Bu, iktidarda olmanın, eli silahlı bulunmanın, insanları korkutmanın, onlara menfaat hasıl etmenin neticesidir. Hatta 1918’de iktidardan düştükten sonra, Anadolu teşkilatı, Talat Bey’in kaçarken verdiği direktifle, Erzurum, Sivas gibi kongreler toplayarak iktidarı tekrar ele almak istemiş, Kemalist hareket de bu teşkilatın üzerinde kolayca yükselmiştir. Sonradan CHP’ye dönüşecek olan Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri, İttihat ve Terakki taşra teşkilatıdır.


7 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar