Ebulhüda Sayyadi nasıl bir zattır?
Seyyid Ebulhüda Halebli bir Şafii alimi ve Rifai şeyhidir. Hakkında anlatılan büyücü, falcı gibi menfi şeyler Jön Türk uydurmasıdır. Sultan Hamid’in teveccühünü kazandığı için da o devirde bile kıskançlıkları üzerine çekmiştir. Fevkalade perhizkâr, Padişah nezdindeki mevkiini suiistimalden müctenib bir zat idi. Jön Türkler bile kendisine bir ceza veremediler. Mallarına el koydular.


4 Ocak 2024 Perşembe