Belh Hanefiliği, Buhara Hanefiliği, Semerkand Hanefiliği ve Irak Hanefiliği şeklinde bir sınıflandırma var mıdır?
Yoktur. Fıkıh kitaplarında Belh, Buhara, Semerkand, Irak uleması gibi tabirler geçer. Bunlar muayyen zaman ve zemindeki ilmi çevreleri ifade eder.


27 Aralık 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar