Şeriat devletinde devletin yanlış yönetildiğini ya da padişahın, kadının, herhangi bir nâzırın yanlış işler yaptığını düşünerek şahsa ya da devlete sövmenin cezası nedir?
Sövmek günah ve suçtur. İslamiyet hakarete varmamak kaydıyla fikir ve tenkit hürriyeti tanımıştır. Ancak fikir ve tenkit bilgi üzerine kurulur. Avamın siyasi hadiseler hakkında ne kadar bilgisi olabilir ki, sıhhatli tenkitte bulunsun? Yaptığı safça dedikodudan öte geçemez. İdarecileri ikaz ve tenkit işini ulema yapabilir ve yapmıştır. Hazret-i Ali’ye, idaresini tenkid edenler bildirildiği zaman, fiile geçmedikçe bir şey denemeyeceğini söylemişti. Bir kimse, Hazret-i Muaviye’nin huzuruna gelerek ağır tenkitlerde bulunduğunda, bir şey dememiş; “Buna müsamaha mı göstereceksin? diyenlere, “Saltanatımıza saldırmayanların sözüne ilişmeyiz” demişti. Kanunî Sultan Süleyman zamanında, bir vaiz, Cuma vaazında, Malta şövalyelerinin hacıları taşıyan gemileri taciz ettiklerinden bahisle, korsanları takipte ihmal gösterildiği gerekçesiyle padişah ve hükûmetini tenkit etmişti. Buna benzer misaller çoktur.


27 Aralık 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar