Tayyare (uçak) biletlerinin 2-3 ay evvelden almak câiz midir?
Evet. İcâre akdinde ücretin baştan verilmesi câizdir.
12 Mart 2013 Salı
Alakalı Başlıklar