Buhari’deki bir hadis-i şerifte Âdem aleyhisselamın boyunun 60 zira olduğu geçiyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Bir zira el ile dirsek arasındaki mesafedir ve takriben yarım metreden biraz azdır. Âdem aleyhisselamın boyu hakkındaki rivayetler çeşitli ve müşkildir. Bazılarına göre bu cennetteki boyuydu. Dünyaya gelince kısaltıldı. İbn Ebî Zemenîn gibi bazılarına göre bu şimdi kullanılan zira ölçüsü olmayabilir. Boyunun uzun olduğunu anlatmak için mübalağa sanatı yapılmış olabilir. Mamafih uzun boylu iskelet bulunmadığını delil göstermek abestir, zira Âdem Aleyhisselam 300 bin sene evvel yaşamıştır. O zamandan bu zamana ne bulunmuştur ki uzun boylu iskelet bulunsun. Kâbe’yi ilk bina eden Âdem aleyhisselamdır. Yıkıldıktan sonra aynı ebadlarda tekrar yapıldı. Kâbe’nin yüksekliği 15 metredir. Bu da Âdem aleyhisselamın bugünki insanların boyu gibi olduğunu gösterir. Zira akıl ile fen ve tarih hususundaki nakl-i sahîh tearuz ettiği (görünüşte çatıştığı) zaman, aklı esas alıp nakli tevil yoluna gitmek ilmin aslî kaidesidir. Yani nakil, akla uygun olarak izah edilir.


13 Aralık 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar