Emirülmüminin ibadet hükümlerine taalluk eden meselelerde bir içtihadın tatbikini emredebilir mi?
Bu caiz ise de vukuu nadirdir. Mesela ikindi ezanlarının herkesin cemaate yetişebilmesi için İmameyn kavlince okunması emrolunmuştu. Sultan, bir felaket zamanında salaten tüncina veya salatı tefriciyye okunmasını emretse, bunu okumak vacip olur mu sualine, ulema olur buyurmuştur. Zira maslahat vardır.


12 Aralık 2023 Salı
Alakalı Başlıklar