Uşrun (öşürün) nisabı ne kadardır?
İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre 1 sa', yani 3,5 kilo; İmameyn'e göre 5 vesk, yani 1250 litredir. Fetva İmamı Azama göredir.


5 Mart 2013 Salı