Bir mamulü satarken, meselâ 2 senelik garanti vermek câiz midir?
Hanbelî mezhebinde her halde câizdir. Hanefî mezhebinde ise dârülharbde câizdir.
5 Mart 2013 Salı
Alakalı Başlıklar