Hanefî mezhebinde olup, gusl sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden bir kadının âdeti 15 günü geçerse, 10 günden sonraki namazlarını kazâ mı edecektir?
Malikî mezhebinde hayzın azami müddeti, 15 günü aşmamak kaydıyla hayz âdetinin 3 gün fazlasıdır. Yani hayz âdeti, bir periyotta en fazla 3 gün artabilir. Mesela hayz âdeti 5 gün olan bir kadın için, Malikî mezhebine göre 5+3=8 günden sonraki kanlar istihazadır. Ancak hayz âdeti 13 gün olan bir kadın, en fazla 13+3=16 gün değil, 15 gün hayz olabilir. Dolayısı ile, Malikî'yi taklid eden Hanefî bir kadının, Malikî mezhebine göre hayzının azami müddeti mutlak olarak 15 gün değildir.

Yukarıdaki kaideye dikkat ederek, Malikî mezhebine göre de hayz âdeti takip edilmelidir. Mesela hayz âdeti 8 gün olan Hanefî mezhebine bağlı bir kadın, Malikî mezhebini de taklid etmeye başladıktan sonra, 11 gün kan görse, hayz âdetinin değişimi; Hanefî mezhebine göre; bu görülen kanlar 10 günü aştığından, hayz âdetine döner. Yani hayz âdeti olan 8 gün hayz, sonraki 3 gün istihaza olur. Hanefî mezhebine göre, hayz âdeti değişmez, 8 gün olarak kalır. Malikî mezhebine göre ise; hayz en fazla âdetinin 3 gün fazlasına kadar devam edebileceğiden, yani 8+3=11 gün sürebileceğinden dolayı, görülen 11 günün tamamı hayz olur. Malikî mezhebine göre hayz âdeti 11 gün olur.
Namazlarını nasıl kılar? Hanefî mezhebinde kanlı gün sayısı 10 günü aştığında, hayz âdetinden sonra gelen kanların, yani 8, 9 ve 10. günlerdeki kanların istihaza olduğunu anlar ve bu günlerde kılmadığı namazları kaza eder. 10 günden sonra namaz kılmaya başlar. Ancak, Malikî mezhebine göre 11 güne kadar göreceği kanlar hayz olabileceğinde, namazlarını 11 günün bitiminden sonra kılmaya başlar. Kılmadığı 8, 9, 10 ve 11. günlerin namazlarını kaza eder.

Yukarıdaki misalde görüldüğü gibi kadının her iki mezhebe göre hayz veya nifâs âdetleri farklı olabilir. Bir mezhebe göre hayz, taklid edilen diğer mezhebe göre ise hayz olmayan günlerde namaz kılınmaz. Ancak bu günlerdeki namazlar sonra kaza edilir. Çünki, diğer mezhebe göre bugünlerde namaz kılınması gerekiyordu.
5 Mart 2013 Salı
Alakalı Başlıklar