Cizyenin miktarını kim tayin eder?
Bu zamanın örfüne göre tespit olunur. İslamiyetin başlarında 12-24 ve 48 dirhem olmak üzere üç sınıf idi. Osmanlılardaki akçe ile dirhem hep aynı değildir. Bu sebeple cizye, mükellefin mali vaziyetine göre, alâ, evsat ve ednâ sınıfına ayrılmıştır. Her eyaletteki cizye mikdarı aynı olmamıştır. Mesela Şam ve Safed’den 80 akçe alınırken, Sis ve Adana’da 50 akçe alınırdı. Arazinin münbit olup olmaması veya stratejik ehemmiyeti de bunda tesir eder.


28 Kasım 2023 Salı