Bir kişiye başkasına götürmesi için bir saat veya bir kilo elma verilse, o kişi bu malları kullansa, meselâ elmaları yese, saati başkasına satsa, sonra pişman olsa, yediği bir kilo elmanın yerine iki kilo daha güzel elma alsa, saatin yerine de daha pahalı iki saat alarak ilk başta götürmesi gereken kişiye götürürse, burada fâiz meydana gelir mi?
Vekil veya haberci yahud emanetçi, uhdesinde bulunan başkasına ait malı, izin verilmemişse kullanamaz; satamaz; başkasına emanet veremez; kullandıramaz. Aksi takdirde mal mevcut ise aynısını sahibine veya verilmesi gereken yere verir. Kullandığı için tevbe eder ve sahibi ile helâlleşmek gerekir. Mal telef olmuşsa, elma gibi mislî mal ise mislini, el yapımı eşya gibi kıyemî mal ise kıymetini öder. Ayrıca tövbe edip, sahibi ile helalleşmelidir.


5 Mart 2013 Salı
Alakalı Başlıklar