Selçuklular başta Musevi dininden Hazar Hakanlığına tabi olduğundan, bunların ataları da Musevi olabilir mi?
Böyle bir malumata sahip değiliz. Oğulları ve torunlarına Mikail, Yusuf, Yunus, İsrail, Davud gibi müşterek isimleri koyması, Hazarlara hoş görünmek için olabilir.


22 Kasım 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar