Tevrat ve İncil’de Muhammed aleyhisselamın geleceği yazıyorsa, neden bunu okuyan Yahudi ve Hristiyanlar müslüman olmuyor?
İki kitap da tahrife uğramış. Muhtelif lisanlara tercüme edile edile bu zamana gelmiştir. Muhammed aleyhisselamı haber veren kısımlar, açık olmayıp, her cihete çekilip her türlü anlaşılabilir. Buna rağmen Abdullah bin Selam, Abdullah Tercüman gibi ilim ve insaf sahibi olanlardan Müslümanlığı kabul edenler olmuştur.


19 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar