İmam Matüridi’nin içtihat ile nesh ile kastettiği nedir?
Nesh, nass ile olur, kıyas ve ictihad ile olmaz. Geçici olarak konulmuş bir ayet veya hadis hükmünün, başka bir ayet ve hadis ile meriyetten kalktığının bildirilmesi demektir. Matüridi, bundan, nesheden nassın o nassı neshettiğini tayinini kast ediyor. Bu bir ictihad faaliyetidir.


19 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar