İstanbul’un fethi esnasında rahiplerin meleklerin cinsiyetini konuştuğu doğru mudur?
Bu, büyük hadiselere kayıtsız kalmak manasına verilen bir misaldir. Benzeri bir hikâye Bağdad Moğolların tehdidi altında iken, ulemanın, güneş ışığı ile ısınan suda abdest alınır mı diye münakaşa ettiği şeklinde anlatılır. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler ayarında bir dedikodu olsa gerektir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar